Inwestycje

Inwestycje w gminie Łask

Nowe targowisko w Kolumnie

Z początkiem sierpnia oddano do użytku zmodernizowane targowisko w Kolumnie. W ramach inwestycji postawiono stylową wiatę z instalacją elektryczną, a pod nią znalazło się 14 stołów.

Przebudowa drogi gminnej w Teodorach

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej w Teodorach.

Zakończono przebudowę ul. Łąkowej

Spękane płyty betonowe zastąpiła nawierzchnia asfaltowa. Powstały zjazdy z kostki, rurociągi do odprowadzenia wody burzowej oraz oznakowanie pionowe.

Galeria: 
ul. Łąkowa

Zakończono budowę ul. Kwiatowej w Okupie Małym

Wykonane prace zakładały m.in. położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów, poboczy i odwodnienia. Dodatkowo wyregulowano wszystkie istniejące urządzenia podziemne.

Postępy prac na budowie oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej krótkiej realizacji przedstawiającej postępy prac projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na tere

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Powoli dobiegają końca prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Zadania nr 4 oraz Zadania nr 5 - Budowa sieci kanalizac

Subskrybuje zawartość