Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Łasku zaprasza do konsultacji w ramach projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŁASK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.

Wnioski do „Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Klub Sportowy Rokita Rokitnica.

Załączniki: 

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania częściowego

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację Magnificat.

Załączniki: 

Informacja Burmistrza Łasku

Burmistrz Łasku informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”.

Załączniki: 
Subskrybuje zawartość