Organizacje Pozarządowe

Informacje o organizacjach pozarządowych

Konkurs ofert - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program „KLUB” - nabór wniosków na rok 2020

 

Konkurs ofert - kultura fizyczna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacja o konieczności złożenia sprawozdania końcowego

Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Łaski Kalendarz Imprez

Subskrybuje zawartość