Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek.

 

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza dotyczy prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Polnej, ul.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budow

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn.

Subskrybuje zawartość