Ankieta - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Szanowni Państwo,

gmina Łask przystąpiła do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Otrzymane dane będą stanowiły bazę do stworzenia dokumentu, który będzie w kompleksowy sposób diagnozował sytuację naszej gminy w zakresie zużycia paliw i energii, emisji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wypełnioną ankietę proszę składać w Urzędzie Miejskim w Łasku w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą e-mail na adres um@lask.pl do dnia do 09.10.2019 r.

 

Bardzo dziękujemy za pomoc w sporządzeniu dokumentu!