Bezpłatne szkolenie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem?”

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na bezpłatne szkolenie:

„REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH – JAK POZYSKAĆ ŚRODKI I NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDEM?"

Gdzie?
Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11

Kiedy?
18 października 2017 r.

Czas trwania: 9.00 - 17.00

Termin przyjmowania zgłoszeń: 11 października 2017 r.

 

CEL SZKOLENIA

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie przygotowywania ofert w zakresie realizacji zadań publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w ramach pożytku publicznego.

KTO SIĘ MOŻE ZGŁOSIĆ ?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów - osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z powiatu łaskiego.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:

  1. w jaki sposób możesz współpracować z Twoim samorządem i jak zacząć
  2. zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na realizację zadań publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej
  3. dzięki temu Twoja organizacja poszerzy możliwości pozyskiwania środków na realizację działań, lepiej zakorzeni się w społeczności lokalnej oraz nawiąże efektywną współpracę z samorządem.

CHCESZ SIĘ ZGŁOSIĆ - MASZ AŻ 4 MOŻLIWOŚCI
 

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i podpisany (zeskanowany/sfotografowany) prześlij na adres e-mail: justyna.matusiak@inspro.org.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia.
  2. Formularz zgłoszeniowy wyślij pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
  3. Prześlij formularz faxem na numer: 42 630 17 49
  4. Przynieś formularz do biura INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.