Bezpieczeństwo na placach zabaw

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce są bardzo restrykcyjne, dlatego ze względów bezpieczeństwa część placów zabaw prowadzonych przez gminę Łask pozostanie zamknięta do odwołania (plac zabaw w Orchowie, na Woli Łaskiej oraz przy SP w Teodorach).

Czynny pozostanie plac zabaw w parku miejskim, przy SP w Wiewiórczynie oraz place na obiektach CSiR w Łasku.

Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w wytycznych.

Załączniki: