Budowa oświetlenia ul. Bilewskiej w Okupie Wielkim

Gmina Łask informuje, że zadanie pn.:

Budowa hybrydowych instalacji solarno-wiatrowych uzupełniających oświetlenie ulicy Bilewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2300E Bałucz-Okup Wielki - Marzenin zlokalizowanych na działkach w Okupie Małym i Kolonii Bilew  gm. Łask realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Bilewskiej w Okupie Wielkim”

jest  realizowane przez Gminę Łask z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 209 843,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 128 640,00 zł

Zadanie dotyczy budowy hybrydowego oświetlenia ulicy Bilewskiej w ciągu drogi powiatowej nr 2300E Bałucz-OkupWielki-Marzenin zlokalizowanego na działkach w Okupie Małym i Kolonii Bilew gm. Łask polegającego na montażu 16 słupów z 32 panelami fotowoltaicznymi i 16 siłowniami wiatrowymi służącymi do wytwarzania energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia oświetlenia ulicy.

 www.zainwestujwekologie.pl