Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Powoli dobiegają końca prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Zadania nr 4 oraz Zadania nr 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie oraz w ul. Zachodniej i Widawskiej w Łasku. Trwają prace związane z odtworzeniem nawierzchni na drogach gdzie wybudowano kanalizację. Prosimy o zachowanie szczególnie ostrożności w Ostrowie, gdzie regulowane są włazy kanalizacyjne pod nową nawierzchnię drogi - kierowców czeka tam niemały slalom. W ul. Zachodniej oraz Widawskiej w Łasku nawierzchnię dróg już zostały odebrane przez zarządców dróg. Jeżeli mają Państwo uwagi do prac wykonawców na tych inwestycjach to prosimy o kontakt.

 

Źródło: MPWiK w Łasku