Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy informuje, że w okresie od 1.09.2019 r. do 31.08.2020  r. m.in. na terenie woj. łódzkiego będzie realizowała projekt „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie:

 „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będącej wsparciem dla pracujących rodziców.

 

Jaki jest cel projektu?
Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy?
W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości    wzięcia    udziału    w    proponowanych    formach    podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes"

opcjonalnie dla chętnych:

1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:

1.1.   „Zarządzanie zasobami ludzkimi"

1.2.   „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3"

 

2. Bezpłatny Wyjazd studyjny
We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

 

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?
Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.bvd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony i wybrania odpowiednich terminów w najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

Kto może być uczestnikiem projektu?                                                                              
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

  1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek niepóśiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek niepóśiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
  2. Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie www.opieka.byd.pl).

 

Jak się zgłosić?
By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes" wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie

www.opieka.bvd.pl

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu "Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes" każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

  1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3' I u b „Budowanie wizerunku instytucji opieki nad dziećmi do lat 3".
  2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 0016/17, e-mail: centrum@bvd.pl.

Korzyści dla uczestników:

  • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
  • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna
  • zapoznanie się z dobrymi praktykami - zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania z osobami kierującymi placówkami i personelem
  • praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
    albo wymagających szczególnej opieki

 

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001)
85-229 Bydgoszcz