"Ekopracownia pod chmurką" przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku

Informujemy, że Gmina Łask otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinasowanie zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką – Leśny Zakątek” przy Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku im. ”Leśne Skrzaty”

 

Łączny koszt zadania: 33.759,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 30.137,00 zł

Wysokość wkładu własnego: 3.622,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.wfosigw.lodz.pl/