"Ekopracownia pod chmurka" przy Zespole Szkół Ogónokształacacych w Łasku - Kolumnie

Informujemy, że Gmina Łask otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację na dofinasowanie zadania „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką – Leśny Zakątek” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie” 

 

Łączny koszt zadania: 55.600,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 50.000,00 zł

Wysokość wkładu własnego: 5.600,00 zł

 

Zadanie dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

http://www.wfosigw.lodz.pl/