Gminny Komisarz Spisowy informuje

  1. Od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej spis rolny.
  2. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu przekazuje dane w formie:
    a) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez
    b) rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
    c) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.
  3. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy, natomiast ten, który nie może dopełnić tego obowiązku zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
  4. Od dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14 parter, Biuro Obsługi Interesanta zostało utworzone stanowisko komputerowe w celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego.

Samospisu internetowego można dokonać w Urzędzie Miejskim w Łasku od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, na wniosek zgłoszony telefonicznie do Gminnego Biura Spisowego  tel. 43 676 83 44, 43 676 83 45 w celu uzgodnienia terminu (dzień, godzina).

Jednocześnie informuję, że od dnia 1 września 2020 roku członkowie Gminnego Biura Spisowego pełnią dyżury telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Telefony: (43) 676 83 44, (43) 676 83 45, (43) 676 83 49