Informacja dla rolników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wystąpił z pismem do tut. urzędu o przekazanie informacji o planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na terenie gminy Łask w 2020 roku.

Powyższe wynika z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, który nakłada na sejmik województwa  coroczne określenie, w drodze uchwały, ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych na 2020 rok należy złożyć   do Urzędu Miejskiego w Łasku, Biuro Obsługi Interesanta (parter) w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku.