Informacja o realizacji spisu rolnego na terenie Gminy Łask

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny 2020. 

Spis rolny wg stanu na 1 czerwca 2020 r. obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych - gospodarstwa indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!

Na terenie gminy Łask pracuje 4 rachmistrzów, którzy kontaktują się z Państwem z numeru telefonu: 22 666 66 62

Zweryfikować dane rachmistrza można poprzez:

1) Gminne Biuro Spisowe w Łasku:

  • w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30 pod nr telefonów 43 676 83 44, 43 676 83 45, 43 676 83 48, 43 676 83 49.
  • po godzinach pracy Urzędu, tj. 15.30 -20.00  pod nr telefonu 43 676 83 48.

2) infolinię 22 279 99 99, która jest czynna przez 7 dni w tygodniu.

Ponadto GBS w Łasku przypomina, że w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) zostało od 1.09.2020 r. utworzone stanowisko komputerowe  do samospisu.

Samospisu można dokonać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, na wniosek zgłoszony telefonicznie do Gminnego Biura Spisowego   w Łasku - tel. 43 676 83 44, 43 676 83 45 w celu uzgodnienia terminu (dzień, godzina).

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym tak szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski.

 Więcej informacji znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego spisrolny.gov.pl oraz stronie tut. urzędu: www.lask.pl, w zakładce Powszechny Spis Rolny.

Wioletta Rabenda
Zastępca Gminnego Komisarza
Spisowego w Łasku