Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii odnośnie fałszywych kontroli bioasekuracji

Inforumuję, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby te wchodzą do pomieszczeń, w których przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli zwierząt  mandatami karnymi. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje jakimi dokumentami powinien wylegitymować się inspektor przed przystąpieniem do kontroli, a mianowicie:

  1. legitymacją służbową lub dowodem osobistym;
  2. imiennym upoważnieniem do kontrolii wystawionym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  3. odznaką identyfikacyjną.

Ponadto należy pouczyć, że żadna osoba spoza gospodarstwa nie ma prawa wchodzić do pomieszczeń, w których utrzymuje się świnie bez ubrania ochronnego. Kontrolowany ma prawo zweryfikować we właściwym powiatowym inspektoracie weterynarii.