Informacja w sprawie szkód rolnych spowodowanych przymrozkami

Burmistrz Łasku informuje, że w dniach 9-10 maja 2017 r. na terenie gminy Łask wystąpiły w uprawach rolnych szkody spowodowane przymrozkiem wiosennym.

Poszkodowani rolnicy proszeni  są o składanie wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do Urzędu Miejskiego w Łasku - Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Druk wniosku wraz z oświadczeniami znajduje się na stronie internetowej www.lask.pl w zakładce Rolnictwo lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  /II piętro, pok. 49/.

Wniosek o oszacowanie strat należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich oraz dołączyć jego kserokopie.

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym wraz  z oświadczeniami należyzłożyć najpóźniej do dnia 02.06.2017 r.