Komunikat

W związku z nowymi zasadami obowiązującymi przy obsłudze Interesantów, dostosowanych do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Burmistrz Łasku informuje, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 zaplanowana w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter),na dzień 5 listopada 2020 r. o godz. 1000 może odbywać się z pewnymi utrudnieniami. Na salę konferencyjną, będą wpuszczane po trzy osoby a zgłaszane uwagi będą wpisywane do protokołu.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zapraszamy do zapoznania się projektem planu, który jest  dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem http://www.lask.pl/node/1253. Uwagi można składać na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku lub w formie elektronicznej na adres e-mail: um@lask.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2020 r.