Konferencja na temat afrykańskiego pomoru świń

Starosta Łaski Teresa Wesołowska wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Łasku Sławomirem Borkowskim mają zaszczyt zaprosić hodowców trzody chlewnej na konferencję na temat aktualnej sytuacji epizootycznej związanej z występowaniem i zwalczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku dnia 15 lutego 2018 roku godzina 11:00 ul. Południowa 1, 98-100 Łask (Sala konferencyjna).

 

Program spotkania:

  1. Powitanie zaproszonych Gości
  2. Wystąpienia zaproszonych Gości
  3. Aktualna sytuacja epizootyczna związana z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Polski oraz UE - Starszy Inspektor Weterynaryjny. Koordynator ds. zwalczania choroby Aujeszkyego w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - lek. wet. Magdalena Krzeszewska-Zachary.
  4. Bioasekuracja - Najskuteczniejsza ochrona przed Afrykańskim Pomorem Świń – Powiatowy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt – lek. wet. Elżbieta Kulczyńska, mgr inż. Grzegorz Chrostowski konsultant i koordynator ds. produkcji zwierzęcej PRO FARM SERVICE
  5. Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika na terytorium Polski ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa łódzkiego  -  Przewodniczący Zarządu  Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu –  Piotr Kalus
  6. Działania administracyjne związane z zapobieganiem i zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku  Sławomir Borkowski
  7. Pomoc z tytułu zaprzestania produkcji wieprzowiny przez posiadaczy świń  utrzymujących nie więcej niż 50 świń - Kierownik BP ARiMR w Łasku -  Marcin Błoński-Suk
  8. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zmiany przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Kierownik BP ARiMR w  Łasku -  Marcin Błoński-Suk
  9. Informacje na temat systemu e-wniosek Kierownik BP ARiMR w  Łasku -  Marcin Błoński-Suk
  10. Dyskusja.