Koniec rury kanalizacyjnej – oczyszczalnia ścieków w Łasku. Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Za nami Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2020. Przypominamy największą inwestycję z wykorzystaniem środków unijnych. Jesteśmy bardzo dumni z nowej oczyszczalni ścieków oraz rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji. Koszt całego projektu wyniósł ponad 67,5 mln zł z czego 34,8 mln zł pozyskano z UE.

 

Wodociąg i kanalizacja to system bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w obecnym świecie.  

Dziś zapraszamy Państwa na niezwykłą wycieczkę,

Która zajmie dosłownie przysłowiową chwileczkę.

A dotyczyć będzie funkcjonowania w obecnym świecie,

Co dzieje się z Naszymi ściekami, ciekawe czy Wiecie?

Spuszczamy wodę do kanalizacji i niby po temacie,

A tak naprawdę na końcu rury nową oczyszczalnię macie,

Którą dziś po modernizacji możemy wirtualnie zwiedzić

I skomplikowaną drogę oczyszczania ścieków prześledzić.

Zapraszamy na wirtualne Dni Otwarte Funduszy Europejskich do Łaskiej aglomeracji,

Dzięki którym zobaczysz jak oczyszcza się ścieki na końcu systemu kanalizacji.

 

 

NAZWA PROJEKTU: 
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

NAZWA BENEFICJENTA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

PROGRAM OPERACYJNY Z KTÓREGO REALIZOWANY JEST/BYŁ PROJEKT: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014-2020

poziom kolor rgb PG