Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie podania do publicznej wiadomości kalendarzyka polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10.10.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła informacja Koła Łowieckiego nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie dotycząca kalendarzyka polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Łasku. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Kalendarzyk polowań zbiorowych na sezon łowiecki 2018/2019 do pobrania:

 

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek