Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn, gmina Łask.
 
Załączniki: