Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.

Załączniki: