Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek AUTO-JAPAN, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z placu demontażu pojazdów, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.

 

Załączniki: