Ogłoszenie

Burmistrz Łasku zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Łask do zapoznania się z aktualizacją „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łask do 2030 roku”.

Projekt zostanie udostępniony w dniu 22 czerwca w formie elektronicznej na stronie www.lask.pl oraz www.bip.lask.pl