Podpisanie umowy

W dniu 29 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Łasku została podpisana umowa z firmą KRIS-BUD Krzysztof Jóźwik na modernizację pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku przy ul. Stefana Batorego 31 dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. Prognozowany termin realizacji zadania  to 12 grudnia br., a cała wartość inwestycji wyniesie 527.095,23 zł.