Polowania zbiorowe na zwierzynę grubą

Zarząd Wojskowego Koła nr  15 "LIS" w Łasku informuje, iż w związku z pismem Zarządu Okręgowego PZŁ w Sieradzu z dn. 21.12.2018 r. w obwodzie 159 na terenie gmin: Buczek, Zelów, Łask i Dobroń odbędą się polownia zbiorowe na zwierzynę grubą, zwłaszcza dziki, celem dalszej ich redukcji.

Powyższe polowania ujęte są w kalendarzu rocznym, z małą korektą dotyczącą dn. 12 stycznia gdzie zaplanowana była zwierzyna drobna.