Postępy prac na budowie oczyszczalni ścieków

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej krótkiej realizacji przedstawiającej postępy prac projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wspieranego środkami pochodzącymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej.

Właśnie tak środki unijne zmieniają Łask

 

Źródło: MPWiK

 

(Źródło: 8TVR)