Poszukuje się gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych

ARENA ENERGY - Biuro rozwoju projektów energii odnawialnej poszukuje gruntów do wydzierżawienia pod budowę farm fotowoltaicznych.

Podstawowe kryteria gruntów inwestycyjnych:

  • grunt objęty studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod lokalizację instalacji fotowoltaicznej
  • powierzchnia gruntu powyżej 2 ha
  • grunt z dostępem do drogi publicznej
  • grunt bez zabudowań i niezalesiony
  • grunt poza terenami chronionymi
  • linia średniego napięcia w odległości do 850 m

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

tel.: + 48 512 179 065

e-mail: info@arena-energy.pl