Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na pomieszczenia tworzonego Żłobka Gminnego

Status: 
aktualny
Data ogłoszenia: 
8 czerwiec, 2018
Termin składania ofert: 
26 czerwiec, 2018 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
26 czerwiec, 2018 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
98-100 Łask ul. Warszawska 14