Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

21.11.2019 r. godz. 8-14: Legędzin (stacja: 3-1808), Wrząca gm. Lutomiersk (stacja: 3-2200), Zalew (3-1080); Wygoda (3-0968), Mikołajewice gm. Lutomiersk (3-0450), Mikołajewice Kol. (3-0454),

22.11.2019 r. godz. 8-14: Wandzin (stacja: 3-0898), Kwiatkowice Las ul. Zielona, Lutomierska, Orzechowa,  Wierzbowa (stacja: 3-0591); Poddębice (stacja: 1474) ul. 1-go Maja.

25.11.2019 r. godz.: 8-14: Warta (stacja 3-0043) ul. Sieradzka 7a,22,24,26,28, Duszniki 91,93,94; Zamłynie (3-0355)

26.11.2019 r. godz.: 8-14: Włodzimierz (stacje: 3-0913, 3-0914); Magdalenów (stacja 3-0916)

26.11.2019 r. godz.: 8-16: Zduńska Wola (stacja: 3-0508) ul. Szadkowska: 48, 50a, 50b,52,63,65,65b,67,72,73,75,77,79,81,87a, ul. Żytnia: 1-13; ul. Rycerska: 27,28.

27.11.2019 r. godz.: 8-14: Wandzin (stacja: 3-0898), Kwiatkowice Las ul. Zielona, Lutomierska, Orzechowa, Pęczniew (stacja 1478) ul. Sportowa, Rąkczyn (stacja: 1749).

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.