Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz, informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:
 

22.10.2020 r. godz. 8-15 Karolina (stacja 3-0384, 3-0388), Kaszew (stacja 3-0392), Lipicze (stacja 3-0442, 3-0443), Lipicze Kolonia, Lipicze-Olendry (stacja 3-0439, 3-0441), Żdżary, Wólka gmina Wartkowice (stacja 3-0974)

23.10.2020 r. godz. 8-16 Chodaki (stacja 3-0151, 3-0152, 3-0153), Iwonie (stacja 3-0303)

23.10.2020 r. godz. 8-15 Opiesin (stacja 3-1093), Zduńska Wola ul. Opiesińska

23.10.2020 r. godz. 10-13 Kwiatkowice (stacja 3-1061) ul. Łódzka, ul. Objazdowa, ul. por. Kazimierza Kurnatowskiego, ul. Szkolna

26.10.2020 r. godz. 8-15 Goszczanów (stacja 3-1695) ul. Adama Poniatowskiego ul. Boczna, ul. Sieradzka, Iwonie (stacja 3-0303), Niemysłów (stacja 3-0522), Romanów (stacja 3-297), Włocin-Wieś (stacja 3-0502)

27.10.2020 r. godz. 8-15 Łyszkowice (stacja 3-0448), Siedlątków (stacja 3-0681, 3-1869), Popów (stacja 3-0555, 3-2059)

28.10.2020 r. godz. 8-15 Brzeg (stacja 3-1554), Jadwichna, Julianów (stacja 3-1761) gm. Wodzierady, Karolina (stacja 3-0384), Łask (stacja Kolumna 3-1468) ul. Graniczna, ul. Piaskowa, ul. Skromna
 

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach. Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.zelt.pl

Informacji o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.