Szkolenia dla rolników

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji ma na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji podmiotów zainteresowanych wdrażaniem w województwie łódzkim innowacji związanej z produkcją trzody chlewnej, ochroną roślin warzywnych i sadowniczych, hodowlą ziemniaka, ochroną owadów zapylających, przetwórstwem produktów rolnych, hodowlą zwierząt oraz produkcją biopaliw. Realizacja operacji może przyczynić się powstania grup operacyjnych EPI na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmujemy od dnia 5.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematy szkoleń i formy realizacji:

1. Dwudniowy wyjazd studyjny pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim – na przykładzie dobry praktyk z województwa opolskiego” na teren województwa opolskiego w dniach 18-19.10.2017 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Wykłady poprowadzą eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz specjaliści z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Wykłady będą dotyczyły tematyki:

a) I dzień:

- Wykład pn. „Budowa porozumień o współpracy, powiązań kooperacyjnych i integracji podmiotów na rzecz powołania grupy operacyjnej EPI”;

- Wykład pn. ”Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI - omówienie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020";

b) II dzień:

- Wykład pn. „Zakładanie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI - dobre praktyki z woj. opolskiego”;

- Wykład pn. „Współpraca na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - dobre praktyki z woj. Opolskiego”;

2. Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin sadowniczych” – Skierniewice, 23-24.10.2017 r. Seminarium dwudniowe. Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Seminarium poprowadzi kadra naukowa z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone poniższe wykłady:

I dzień Wykłady:

- Wykład pn. „Planowanie i zakładanie upraw sadowniczych oraz pielęgnacja gleby pod uprawę”;

- Wykład pn. „Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych”;

- Wykład pn. „Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami i szkodnikami – innowacyjne metody";

II dzień Warsztaty lub wizyta na polach doświadczalnych (w zależności od pogody) - Innowacyjne techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

3. Seminarium pn. „Nowości w produkcji trzody chlewnej" - jednodniowe – Piotrków Trybunalski – 25.10.2017 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatnie materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwę kawową. Seminarium poprowadzi dr Piotr Kołodziejczyk (Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, lekarz weterynarii, dr nauk wet. PIWet Puławy, specjalista chorób świń - Krajowa Komisja ds. Specjalizacji Lek. Wet. Puławy).

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone wykłady o tematyce:

a) Innowacyjność w hodowli i produkcji trzody chlewnej;

b) Zasady ochrony stad przed chorobami zakaźnymi;

c) Nowoczesna organizacja produkcji trzody chlewnej w gospodarstwie;

d) Panel dyskusyjny

4. Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin warzywnych” – Skierniewice, 28-29.11.2017 r. Seminarium dwudniowe. Udział w seminarium jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniamy bezpłatny przejazd z Bratoszewic na miejsce szkolenia i z powrotem, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg. Seminarium poprowadzi kadra naukowa z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W ramach seminarium zostaną przeprowadzone poniższe wykłady:

I dzień - seminarium:

Wykład pn. „Planowanie i zakładanie uprawy warzywnej oraz pielęgnacja gleby pod uprawę”;

Wykład pn. „Nawożenie integrowanych upraw warzywnych”;

Wykład pn. „Innowacyjne metody ochrony upraw warzywnych przed chorobami i szkodnikami".

II dzień – warsztaty lub wizyta na polach doświadczalnych (w zależności od pogody):

Prezentacja doświadczeń z zakresu zwalczania chorób oraz chwastów w uprawach roślin warzywnych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz zapisy*:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a.lichman@lodr-bratoszewice.pl

tel. 797 187 074

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adresem poczty elektronicznej: a.lichman@lodr-bratoszewice.pl (oryginał należy zabrać z sobą na szkolenie) lub złożeniu go osobiście w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32; Bratoszewice - pokój 6 (budynek hotelu, parter) od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.