Szkolenie chemizacyjne dla rolników

Firma Szkoltex zaprasza rolników na szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się 19.10.2020 r. o godz. 10:30 na terenie gminy Łask.
 

Załączniki: