Szkolenie dla rolników

Biuro Powiatowe  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku informuje, iż ogłasza się nabór uczestników na szkolenie z zakresu:

„stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” tzw. szkolenie chemizacyjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o ochronie roślin i zasadami wzajemnej zgodności osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem  o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w 11 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Buczku o godz. 9.00.

Chętnych prosi się o zgłoszenie telefoniczne bądź osobiste w dniach od poniedziałku do środy:

Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łasku ul. Narutowicza 17, tel. 510-474-871.

Opłata za kurs wynosi 100 zł  (wpłata na kursie).

Na szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie notatnik rolnika-ewidencja zabiegów ochrony roślin.      

Liczba miejsc ograniczona.              

 

 Z wyrazami szacunku

 

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Bronisław Węglewski