Uprawa maku i konopi włóknistych

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wystąpił z pismem do tut. urzędu  o przekazanie informacji o planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na terenie gminy Łask w 2021 roku.

Powyższe wynika z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, który nakłada na sejmik województwa  coroczne określenie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych na 2021 rok należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask  w terminie do dnia 12 listopada 2020 roku.