Uwaga na upały!

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 57 wydanego o godz. 12:55 dnia 25.08.2019

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2

Obszar województwo łódzkie powiat łaski

Ważność od godz. 11:50 dnia 29.08.2019 do godz. 18:00 dnia 01.09.2019

Przebieg W dalszym ciągu prognozuje się upał. Temperatura maksymalna przejściowo w piątek od 29°C

do 31°C, później od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Zmiana dotyczy wydłużenia terminu ważności ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Przemysław Szrama

Godzina i data wydania godz. 11:50 dnia 29.08.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 łodzkie/łaski od 11:50/29.08 do 18:00/01.09.2019 temp. maks

piątek 29-31 st. później 31-33 st, temp min 17-19 st.

Przestrzegaj następujących zasad postępowania:

- unikaj intensywnego wysiłku, spędzania zbyt długiego czasu na słońcu oraz zbyt długiego przebywania
   w przegrzanym miejscu, bo może to spowodować uraz termiczny (oparzenie słoneczne, przegrzanie);

- chroń przed słońcem szczególnie dzieci, osoby chore i starsze;

- utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez zasłanianie okien i drzwi;

- przebywaj wewnątrz pomieszczeń (na najniższym poziomie budynku,
  poza zasięgiem światła słonecznego) tak długo, jak to możliwe;

- spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki;

- regularnie pij duże ilości wody;

- ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych;

- ubieraj się w luźno dopasowane i jasne rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry;

- noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem;

- unikaj zbytniego nasłonecznienia - opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się;

- użyj środków ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony;

- nie kąp się w miejscach, gdzie nie ma ratowników oraz po spożyciu alkoholu lub posiłku;

- unikaj skrajnych zmian temperatury;

- uważaj na rozgrzane słońcem nawierzchnie dróg;

- pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe - przebywając w lesie,
  na podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowaj szczególną ostrożność i staraj się nie zaprószyć ognia.