Wybory do Rady Dzielnicy Kolumna

Informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących  przy ul. Toruńskiej 1 zostaną przeprowadzone wybory do Rady Dzielnicy Kolumna.
 

W pierwszym terminie o godz. 17:00

(przy udziale co najmniej 1/10 mieszkańców),

lub w drugim terminie o godz. 17:30

(bez względu na liczbę obecnych).

 

Osoby uprawnione do udziału w głosowaniu proszone są o zabranie ze sobą na zebranie wyborcze dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.

 

      Burmistrz Łasku

/-/ Gabriel Szkudlarek