Wyniki otwartego konkursu ofert

Przedstawiamy wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.