Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego dla osób fizycznych dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza wznowienie od dnia 23 września 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2019-2020".

http://www.wfosigw.lodz.pl/