Zagrożenie dla upraw czereśni

Prezentujemy komunikat dotyczący zwalczania nasionnicy trześniówki.

Załączniki: