Zakończono przebudowę drogi gminnej Wrzeszczewice – Kiki

Na odcinku ok. 1 km wykonana została nawierzchnia asfaltowa, przepusty, zjazdy oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Zadbano także o odwodnienie terenu oraz montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (odcinek ok. 1,5 km). Wykonawcą prac była firma DROMAK Sp. z o.o. z Poręb, a wartość inwestycji to 1.249.574,02 zł.

Wydatek jest współfinansowany w kwocie 98.480 zł ze środków budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

 

Galeria: 

Droga Wrzeszczewice - Kiki

Droga Wrzeszczewice - Kiki
Droga Wrzeszczewice - Kiki
Droga Wrzeszczewice - Kiki
Droga Wrzeszczewice - Kiki
Droga Wrzeszczewice - Kiki
Droga Wrzeszczewice - Kiki