Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Łasku informuje wszystkich producentów rolnych, że w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.                             

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Wniosek wraz z fakturami składamy w Urzędzie Miejskim w Łasku (I piętro, pok. 21). We wniosku należy podać numer konta bankowego, na który będzie dokonywany zwrot.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi 86,00 zł (86 l  x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych).

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 28 kwietnia 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Załączniki: