Kalendarz polowań zbiorowych 2019-2020 Wojskowego Koła Łowieckiego nr 15 "LIS" w Łasku

Obwieszczeie Burmistrza Łasku z dnia 22.07.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kalendarza polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 15 „LIS” w Łasku.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18.07.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła informacja Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 15 „LIS” w Łasku dotycząca kalendarza polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020. Polowania odbędą się w obwodzie łowieckim nr 159 obejmującym następujące miejscowości w gminie Łask: Krzucz, Anielin, Wronowice, Wiewiórczyn, Ostrów, Wola Łaska, Mauryca, Teodory, Aleksandrówek, Rokitnica, Gorczyn, zgodnie z załączonym kalendarzem polowań zbiorowych.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Łasku. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzu polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.