Nieruchomość położonej we Wrzeszczewicach


Nieruchomość położonej we Wrzeszczewicach
Lokalizacja: 
Wrzeszczewice
Liczba działek: 
1
Działki: 
Nr 215 o pow. 2574 m2
Przeznaczenie: 
W części zachodniej: tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności natomiast w części wschodniej: tereny upraw rolnych niskich klas bonitacyjnych V-VI
Media: 
Na działce brak uzbrojenia, natomiast teren w pobliżu drogi asfaltowej jest uzbrojony w energię elektryczną i wodociąg.

Szczegółowych informacji na temat zamieszczonych nieruchomości gminnych udziala Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Łasku pod numerami: tel. (43)676-83-54, tel. (43)676-83-40 lub tel. (43)676-83-41.