Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek w Łasku

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Misiaczek w Łasku
Adres: 
ul. Gabriela Narutowicza 11a, 98-100 Łask
Dyrektor: 
p.o. Joanna Przybylska-Niedbał
Telefon: 
(43) 675-20-32