Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9 Maja, Południow

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask Kolumna, fragment obrębu 3.

Załączniki: 

Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów, gmina Łask.

Załączniki: 

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie funkcjonowania firmy TWK-ZAG Sp. z o.o.

Do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie funkcjonowania firmy TWK-ZAG Sp. z o.o. w Woli Łaskiej.

 

Pismo Burmistrza Łasku w sprawie funkcjonowania firmy TWK ZAG Sp. z o.o.

Burmistrz Łasku wystosował pismo do Wiceministra Edukacji i Nauki, Posła na Sejm RP Pana Tomasza Rzymkowskiego oraz Senatora RP Pana Macieja Łuczaka w sprawie poinformowania o efektach działań podj

Komunikat Urzędu Miejskiego w Łasku w sprawie pożaru odpadów w Woli Łaskiej

W związku z trwającym pożarem odpadów w Woli Łaskiej przypominamy, że w dniu 30.07.2020 r.

Subskrybuje zawartość