Informacja Burmistrza Łasku

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Nasza Szkoła – Wrzeszczewice”.

Załączniki: