Konkurs ofert – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - AKTUALIZACJA

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.