Konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia

Publikujemy Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Łasku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia wraz ze wzorem oferty.